InfoSite
Dagsmodus
Natt
Dagsmodus
Natt
Temperatur
Batteri
Værstasjon Kristiansand s
System
Admin Modus
Admin Tid 10 min
Utelys
Følt lysverdi ute
0 lux
Setpunkt for utelys 40 lux
Innstillinger
Alarm på mail
Push meldinger
Justering lys 425 ms
Justering lyd 250 ms
Justering persienner 2000 ms
Anti spam mail 60 min