InfoSite
Dagsmodus
Dag
Dagsmodus
Dag
Temperatur
Batteri
Værstasjon Kristiansand s
System
Admin Modus
Admin Tid 10 min
Utelys
Følt lysverdi ute
999 lux
Setpunkt for utelys 40 lux
Innstillinger
Alarm på mail
Push meldinger
Justering lys 425 ms
Justering lyd 250 ms
Justering persienner 2000 ms
Anti spam mail 60 min